Wijkvereniging de Leest

Waar gezelligheid voorop staat!

Het bestuur

Het bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken van de wijkvereniging. Ook organiseren zij diverse activiteiten voor jong en oud. Uiteraard wordt dit ondersteund door de vele vrijwilligers!Ons team

Jannie de Man

Jannie de Man

Positie Voorzitter

Kerntaken Inkoop - bardiensten - organiseren diverse activiteiten

06-24820221

Vacant

Vacant

Positie Vice voorzitter

Kerntaken vervangen van de voorzitter

Telefoonnummer

Frans van der Leest

Frans van der Leest

Positie Penningmeester

Kerntaken Verantwoordelijk voor het financiële beleid.

Telefoonnummer 06-10 91 51 40

Bert van Zutven

Bert van Zutven

Positie Secretaris

Kerntaken Secretariaat

mailadres wijkverenigingdeleest@gmail.com

Carieny van Rijbroek

Carieny van Rijbroek

Positie 2e penningmeester

kerntaak pr, ledenadministratie en verhuur zalen

Telefoonnr. 06-20 08 53 05

Iris van Zutphen

Iris van Zutphen

Aspirant bestuurslid

Over

Emily Verhaeren

Emily Verhaeren

Aspirant bestuurslid

Over