Wijkvereniging de Leest

Waar gezelligheid voorop staat!Het bestuur

Het bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken van de wijkvereniging. Ook organiseren zij diverse activiteiten voor jong en oud. Uiteraard wordt dit ondersteund door de vele vrijwilligers!


Jannie de Man
Positie: Voorzitter 
Kerntaken: Bardienst, inkoop, organiseren van diverse activiteiten
Tel: 06-24820221

Bert van Zutven
Positie: Secretaris
Kerntaken: Secretariaat 

Carieny van Rijbroek
Positie: Penningmeester
Kerntaken: PR, verhuur zalen, organiseren van diverse activiteiten 
Tel: 06-20085305

Iris van Zutphen
Positie: Aspirant lid 
Kerntaken: Leden administratie, nieuwsbrief, organiseren van diverse activiteiten 

Emily Verhaeren
Positie: Aspirant lid
Kerntaken: Facebook en website beheer, organiseren van diverse activiteiten