Wijkvereniging de Leest Veghel

               waar gezelligheid voorop staat...

Het bestuur

Het bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken van de wijkvereniging. Ook organiseren zij diverse activiteiten voor jong en oud. Uiteraard wordt dit ondersteund door de vele vrijwilligers !Ons team

Dennis van Schijndel

Dennis van Schijndel

Positie Voorzitter

Kerntaken Verhuur zalen - beheerscommissie MFC de Magneet - Ledenadministratie - Oud papier - organiseren diverse activiteiten

Telefoonnummer 06-46 10 54 74

Jannie de Man

Jannie de Man

Positie Vice voorzitter

Kerntaken Inkoop - bardiensten - organiseren diverse activiteiten

Telefoonnummer 06-24 82 02 21

Frans van der Leest

Frans van der Leest

Positie Secretaris / Penningmeester

Kerntaken Secretariaat - Penningmeesterschap

Telefoonnummer 06-10 91 51 40

Bjorn van den Broek

Bjorn van den Broek

Positie Algemeen Bestuurslid

Kerntaken Technische zaken - Organiseren diverse activiteiten

Telefoonnummer 06-38 38 80 80